หน้าแรก / เคลม / บริการพิเศษ
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
บริการพิเศษ

สายด่วน Roadside Assistance Hotline: 02 949 5880

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

 

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ทุกเวลา !!

“AsiaCare Warranty Roadside Assistance” พร้อมให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

ยินดีให้บริการตลอด 24 ชม. เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อีกหนึ่งบริการดีๆ จาก AsiaCare Warranty

มอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา พร้อมให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ AsiaCare Warranty

ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

• บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกโปรแกรมขยายเวลาการรับประกันอะไหล่รถยนต์ (ยกเว้นค่าอะไหล่)

 

• บริการยก / ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกโปรแกรมขยายเวลาการรับประกันอะไหล่รถยนต์ (เฉพาะเกิดเหตุฉุกเฉิน 1 ครั้ง / 1 เหตุการณ์)

 

• บริการยก / ลากรถ ไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ หรือ ไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ภายในระยะทาง 30 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก / ลากรถ เป็นระยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างสำหรับบริการยก / ลากรถ

 

• กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานช่างกุญแจที่มีความชำนาญ เพื่อหาวิธีเข้าไปในรถ ณ จุดเกิดเหตุ และต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ

 

• กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งน้ำมันไม่เกิน 10 ลิตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุด รวมบริการต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน

 

• กรณีแบตหมด เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือโดยการจั๊มแบตเตอรี่ หากกรณีแบตเสื่อมสภาพ และต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่

 

• กรณียางรั่ว เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ เจ้าหน้าที่จะนำยางไปปะและใส่ยางกลับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปะยาง

 

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

• การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ

 

• ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ประกันก่อนดำเนินการซ่อมใดๆ

 

• ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน

 

• ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ

 

• ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน

 

• ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด

 

• ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด

 

• ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้