หน้าแรก / บริการอื่นๆ / แลตัวเองอย่างไร ? ในภาวะ PM2.5 สูง
บริการอื่นๆ
แลตัวเองอย่างไร ? ในภาวะ PM2.5 สูง

ดูแลตัวเองอย่างไร ? ในภาวะ PM2.5 สูง

 

  • ใส่หน้ากากประเกทที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น หน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐาน

 

  • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่คมลพิษอากาศสูง

 

  • งดการออกกำลังกายกายนอกตัวอาคาร เช่น งดวิ่งในสวนสาธารณะชั่วคราว ให้เปลี่ยนมา ออกกำลังกายภายในตัวอาคารแทน

 

  • หมั่นตรวจตราไม่เปิดหน้าต่างในช่วงภาวะ PM 2.5 สูง เพื่อป้องการฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาในตัวอาคาร

 

  • ช่วยกันงดการเผาไหม้ที่ “ไม่” สมบูรณ์ เช่น งดจุดเทียนในตัวอาคาร และนอกตัวอาคารงดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถดีเซลที่ปล่อยควันดำ

 

  • กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก

 

ขอบคุณที่มาความรู้ : chulalongkornhospital