หน้าแรก / บริการอื่นๆ / จะอยู่ยังไง ในหน้าร้อน ?
บริการอื่นๆ
จะอยู่ยังไง ในหน้าร้อน ?

จะอยู่ยังไง ในหน้าร้อน ?

1. ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอก ลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
2. สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนและไม่คับเกินไป
3. ถ้ามีอาการเพลีย กระหายน้ำ อ่อนแรง เป็นลมให้รีบหลบเข้าที่ร่ม ปรับอุณหภูมิให้เย็น
4. ดื่มน้ำบ่อยๆ
5. ช่วงอากาศร้อน หัวใจและหลอดเลือดจะทำงานมากขึ้น
6. ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
7. หมั่นสังเกตสีปัสสาวะที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข